donderdag 10 april 2008

Kampioenschappen Houtvense Fondclub 2007

KAMPIOENSCHAPPEN HOUTVENSE FONDCLUB 2007:

ALGEMEEN KAMPIOEN GROTE FOND:
1 : Jul Van Dessel, Booischot.
2 : Daneels-Dierckx, Berlaar.
3 : Kristel Volkaerts, Grasheide.

De jongste telg van Houtvense Fondclub, Kristel Volkaerts uit Grasheide, werd 3de alg. kampioen Grote Fond.

KAMPIOEN GROTE FOND OUDE:
1 : Jul Van Dessel, Booischot.
2 : Kristel Volkaerts, Grasheide.
3 : Daneels-Dierckx, Berlaar.

KAMPIOEN GROTE FOND JAARSE:
1 : Daneels-Dierckx, Berlaar.
2 : Luc Daans, Begijnendijk.
3 : Robert Heylen, Langdorp.

ASDUIVEN GROTE FOND OUDE:
1, 2, 3 : Jul Van Dessel, Booischot.

Jules Van Dessel, Booischot.
ASDUIVEN GROTE FOND JAARSE:
1, 3 : Daneels-Dierckx, Berlaar.
2 : Robert Heylen, Langdorp.

ALGEMEEN KAMPIOEN KLEINE FOND:
1 : Marc Vlaeminck, Ramsel.
2 : Van Eynde-Goovaerts, Putte.
3 : Wim De Troy, Berlaar.

KAMPIOEN KLEINE FOND OUDE:
1 : Daneels-Dierckx, Berlaar.
2 : Wim De Troy, Berlaar.
3 : Marc Vlaeminck, Ramsel.

Joseph Op De Beeck, steeds ter beschikking.

KAMPIOEN KLEINE FOND JAARSE:
1 : Van Eynde-Goovaerts, Putte.
2 : Marc Vlaeminck, Ramsel.
3 : Scheers-Lodewijckx, Beerzel.

KAMPIOEN KLEINE FOND JONGE:
1 : Gaston VD Wouwer, Berlaar.
2 : Johan De Belser, Berlaar.
3 : Hubert Schroyens, Itegem.
Nationaal Kampioen KBDB Fond Jonge duiven 2007,
Gaston Van De Wouwer, Berlaar. Met Louis Brabants en Alfons Daems.

ASDUIVEN KLEINE FOND OUDE:
1 : Daneels-Dierckx, Berlaar.
2 : Leo Smets, Morkhoven.
3 : Marc Vlaeminck, Ramsel.

ASDUIVEN KLEINE FOND JAARSE:
1 : Marc Vlaeminck, Ramsel.
2 : Van Eynde-Goovaerts, Putte.
3 : Scheers-Lodewijckx, Beerzel.

ASDUIVEN KLEINE FOND JONGE:
1, 2 : Gaston VD Wouwer, Berlaar.
3 : Johan De Belser, Berlaar.
Allround Kampioen 2007 Marc Vlaeminck, samen met zijn vrouw.

ALLROUND KAMPIOEN 2007:
1 : Marc Vlaeminck, Ramsel.
2 : Van Eynde-Goovaerts, Putte.
3 : Daneels-Dierckx, Berlaar.
Reportage Johan De Belser, Berlaar.

"Mister Belgium". Niet één of andere titel gewonnen door Johan De Belser. Wel de naam van mogelijk Belgie’s beste jonge duiver op de 4 nationale vluchten in 2007. Gekweekt en gespeeld door Johan. Dit is zeker geen toeval. Denken we ook aan "Den 500". Pure topklasse in de Hellestraat.
Ook in 2007, vermeldingen in kampioenschappen bij de vleet. Dit is mij niet ontgaan.


Johan De Belser (rechts) hier samen met Jos Engels.


Reeds meerdere....
generaties zijn ze ten huize De Belser duivenmelker. Vitesse is hun ding. Dit was echter buiten Johan gerekend. Door veelvuldig contact met hafo spelers schakelde hij over op deze vluchten.
Vader Victor komt tijdens het seizoen dagelijks een handje helpen. Verduistering opheffen, duiven uitlaten, voederen, ... behoren o.m. tot zijn taken.
Johan is zeker geen meeloper en daardoor niet meer weg te denken uit de top van de Belgische duivensport.

"Bijhuis" J&J Engels.
Bij de overschakeling naar de hafo, klopte Johan destijds aan bij Flor Engels & Zonen te Putte. Johan’s vitesseduiven gekruist met de nieuwe aanwinsten, vormen de basis voor de 500km-vluchten. Vandaag bestaat Johan’s bestand uit 70% Engels-duiven. Verder is de basis aangevuld met duiven van, Van Eynde-Goovaerts (Putte), Jozef Goovaerts (Beerzel), dorpgenoten Gaston VD Wouwer, Wim De Troy en Jos Maris.
Johan doet aan lijnenteelt. Hij beschikt over 3 goede "lijnen", nl. van "den Diepen", "Oude Veille" en "Oscar." Hij brengt deze lijnen in 3de generatie terug onder of tegen elkaar. Of kruist ze met bijgehaalde duiven.
24 Koppels kwekers en - weduwnaars worden eind november gekoppeld. Bewezen kweekkoppels blijven samen. Van 14 koppels wordt er verlegd onder voederkoppels. Deze brengen de jongen groot op het hok waar de oude en jaarse vliegduivinnen komen te zitten.
Als de jongen 5 dagen oud zijn, wordt er opnieuw gekuurd met Ridzol.
Tijdens de zomer herkoppelt Johan, bijwijze van proef. Om ze dan, als deze jongen meevallen, zo te koppelen tijdens de volgende kweekperiode.

Traditioneel weduwschap.
Half maart worden alle oude en jaarse vliegduiven gekoppeld om 5-6 dgn te broeden. Ze worden niet verduisterd.
Dit is de 1ste koppeling voor de vliegduivinnen. Ze worden eind november niet gekoppeld, omdat ze op dat moment niet volledig uitgeruid zijn. Hierna begint het weduwschap en wordt er met opleren gestart.
Er wordt getoond vanbij de 1ste opleervlucht, "opgebouwd" naarmate de afstand vordert. De duivinnen krijgen altijd hun duiver te zien bij inkorving, tot een half uur voor vluchten met 2 nachten mand. Bij thuiskomst blijven ze tot ’s avonds of zelfs tot de volgende morgen bij hun partner. Johan heeft ondervonden dat ze dan minder rap hevig zijn. De duivinnen trainen enkel ’s avonds na de weduwnaars. Johan:" Als ik ze uitlaat, moet ik zien dat ik niet meer bij de hokken rondhang. Ik moet uit het zicht gaan, anders vallen ze direct op het hok."
Ze zitten tijdens de dag opgesloten in hun woonbak, voorzien van drank.

Een weduwnaar krijgt zijn duivin bij inkorving t.e.m. Dourdan. Eens op de 500km worden ze gewoon uit de woonbak genomen en ingekorfd. Bij thuiskomst zit hun duivin hen wel op te wachten. De training, 2 maal daags, één uur met gesloten raam. Na de training ligt een pinda in de woonbak.

Jonge duiven.

100 Vroege jongen worden aan een leeftijd van 25 dgn gespeend. 14 Dagen na het spenen krijgen ze ¼ pil Flagyl en moeten het verder stellen zonder al te veel medicatie. T.e.m. 2007 werden de jonge duiven op de schuifdeur gespeeld. Voor het seizoen 2008 heeft Johan een ander plan in gedachte. Ze zullen samen blijven tot na de 2de Quievrain. De koppeltjes die zich reeds vormden, worden wel op de schuifdeur gespeeld. Maar hij of zij die op dat moment niet gepaard is, zal een oude partner krijgen. De jonge duivinnen gaan dan 3-4 dgn halfbak naast een oude duiver. De jonge duivers mogen 5 dgn broeden, zo hebben ze een hechtere band met hun duivin. En zijn dan ook echte weduwnaars. Johan:" De schuifdeur is een goed systeem . Maar ik wil meer uit de duiven halen. Eén die op een schapje komt of sneller huiswaarts keert omdat die iets heeft opgemerkt, is een uitzondering. Daarom, bijkomend het weduwschap."
Half maart start Johan met verduisteren. In de duur ervan zit wel een verschil. Daar Johan met de duivers aan winterkweek doet, worden ze als jonge duif verduisterd tot eind mei. Bij de duivinnen is dit tot half juni. Enkel zij worden bijgelicht vanaf 21 juni, ’s avonds tot 23u. Dit tot Gueret.
De vroege jongen worden op gezondheid en op hun prestaties van de 500km-vluchten geselecteerd, niet op afkomst en schoonheid.
Duiven uit bijgehaalde eitjes van 2de, 3de ronde worden ook degelijk opgeleerd in hun geboortejaar. Deze hebben wel minder ervaring t.o.v. de vroege jongen. Eens op het weduwnaarshok krijgen ze geen voorkeursbehandeling. En worden, zoals de anderen, mee opgeleerd.

Medisch.
Hier springt Johan voorzichtig mee om. Omdat de duiven hier tot 3-4 seizoenen moeten meekunnen.

Een overzichtje:
- Begin oktober worden alle duiven 5 dagen met Ridzol behandeld tegen trichomonase,
aansluitend 5 dagen met Baycox tegen coccidiose.
- Controle’s door Raf Herbots en Dr. Marien.
- Begin februari, krijgen alle vliegduiven, ook de jonge duiven, 10 dgn Altabactine
(laatste 2 dagen in combinatie met vitamines), met aansluitend de inenting met
Colombovac paratyfus. 1 Week later volgt de verplichte inenting tegen paramyxo. Om
weer een week verder te eindigen met het borsteltje tegen de pokken.


Voeding en supplementen.
Bij thuiskomst op zaterdag, na normaal vluchtverloop, kunnen de duiven genieten van electrolyten in de drinkpot. Sportmengeling à volenté in een gezamelijke voederbak.
Op zondag en maandag wordt er een lichtere mengeling gevoederd. Dit tot er een paar duiven gaan drinken. Deze voederbeurt kan tot ½ uur in beslag nemen. Vanaf dinsdag wordt er royaler gevoederd met een vetrijke mengeling tot de inkorving.
Op maandag en dinsdag krijgen de duiven vitamines over het voer. Dit, om mogelijk, een betere opname te bekomen. Verder tijdens de week de combinatie appelazijn en Naturaline in de drinkpot.
Op de inkorvingsdag krijgen de weduwnaars en vliegduivinnen een handvol snoepzaad met wat pinda’s in de woonbak. Bij de jonge duiven gaat deze mengeling mee onder het voer in de gezamelijke voederbak.

Inkorven.
Alle duivinnen worden wekelijks ingekorfd op de 500km-vluchten. Zij die dit niet aankunnen, gaan er uit.De duivers worden om de 14 dagen op de 500km gespeeld. De tussenvlucht is afhankelijk van de weersvoorspellingen of hoe zwaar de vlucht van het weekend ervoor was.

Ontgoocheld ?
We hebben in de provincie Antwerpen 7210 leden, die elk 2 stemmen mochten uitbrengen. Dit komt op 14.420 stemmen. Uiteindelijk werden er totaal 10.358 stemmen geteld. Dit maakt een verschil van 4062 stemmen. Dus 2031 leden die niet stemden of een valse stem uitbrachten. Meer dan 30% ?!
Johan: "Een duidelijk teken dat de liefhebbers het niet au serieux namen. Het provinciaal bestuur zou maandelijks een provinciaal blad moeten durven uitgeven. Zo kunnen de liefhebbers objectief oordelen wie zijn mandaat ter harte neemt of wie in eigen belang werkt. De mandaten zouden ook jaarlijks herverkiesbaar moeten zijn. En dit voor iedereen, die reglementair in orde is volgens de wetten van de KBDB. Dit zal ook automatisch een grotere inzet van de mandatarissen te weeg brengen. Laten we een voorbeeld zijn voor de andere provincies."
Provinciaal blad met o.a. - Verslagen van vergaderingen.
- Vermelden van de genomen beslissingen, de rede waarom ze
die namen en door wie.

"Mister Belgium" won op de 4 nationale vluchten:
Bourges: 376 / 31.824d,
Argenton: 90 / 20.844d,
La Souterraine: 73 / 19.058d,
Gueret : 36/ 12.586d.
Afstamming:
Vader " Mister Belgium ": 6346044/01 " Den Engels 1 ",
1ste Asduif jaarlingen 2002 Fondclub Antwerpen.
Grootvader: 6563879/99, 2 maal lijn 231.
Grootmoeder: 6423531/97, Stammoeder Johan De Belser.
Moeder " Mister Belgium ": 6346036/01 " Miss Flanders ",
Winnares " Golden award Flanders Cup Yearlings 2002 ".
Grootvader: 6485499/00 " Goldwin ", nestbroer van " Den 500 ".
Grootmoeder: 6485533/00 " Sokske ", lijn 231.

Reportage Hubert Schroyens, Itegem.

Hubert Schroyens, één van de gevestigde waarden uit de provincie Antwerpen. Jaren samengespeeld met zijn schoonbroer, wijlen Jef Houben. De laatste jaren is zijn zoon Jean-Paul zijn rechterhand. Jaren meedraaien aan de top. Hoe doe je dat ? We spraken af. Hubert gaf tekst en uitleg.

Kweekduiven.
Uiteraard kwamen wat duiven van Jef bij Hubert te zitten. Deze vormen hier dan ook de basis.
In voorbereiding op de kweek, laat Hubert de meststalen van zijn hele duivenbestand onderzoeken. Bij negetief resultaat, wordt er niks ondernomen. Begin november, krijgen de ouderparen wel een 7 daagse kuur tgn trichomonase. Hubert: " Aan het mest van de duiven zie je heel veel. En ik pruts niet graag aan mijn duiven. " Tegen paratyfus wordt echter wel om het jaar gekuurd of geent. Hubert: " Niet dat ik er al ooit problemen mee had. Dit eerder uit voorzorg. "
Een 50-tal koppels worden eind november samen gezet. Hubert: " Als ik koppel, kijk ik naar goed X goed. Na jaren weet je wel wat je op je hok hebt zitten. Vliegprestaties en/of goede afstamming tellen. Goed bloed liegt niet. Ook herkoppel ik weinig. Ik bedoel, als het goed is, is het goed. "
Jaarlijks haalt Hubert enkele duiven bij. Dit gebeurt echter zeer selectief.
Hij klopte ondermeer aan bij, Jos en Jules Engels ( Putte), Dirk Van Dijck ( Zandhoven ),
Jozef Goovaerts ( Beerzel ), Marien Rooberhgs ( Berlaar ) en Willem De Bruyn ( Nederland ). Deze duiven worden, voor de kweek, in de hand gekeurd en geselecteerd.

Traditioneel weduwschap.
30 Weduwnaars worden gekoppeld op 1 december. Eens de jongen 15 dgn oud zijn, moeten zij deze alleen groot brengen. Begin maart wordt er terug 5-6 dgn gebroed en start Hubert met opleren. Hubert: " Reeds vanbij het opleren toon ik de partner. Ook telkens bij inkorving voor een vlucht. Het is een voordeel bij de jaarlingen, ze vatten het weduwschap sneller. Ook, omdat de duivers hier 5 seizoenen aan wedstrijden deelnemen. Ze zijn dat dan jaren zo gewoon. Dus verander ik dit niet. " De weduwnaars vliegen, in verschillende ploegen,
om de 14dgn de kleine fondvluchten. Het weekend er tussen blijven thuis.
Ook 16 vliegduivinnen, worden half februari gekoppeld en brengen 1 jong groot. Als de tijd zich aandient wordt er met opleren begonnen. Tijdens het seizoen verblijven zij opgesloten in hun woonbak. Dit is een standaard woonbak ( + - 80cm breed ). Hierin worden ze gevoederd en hebben de ganse dag drank ter beschikking. Hubert: " Ik heb 2 hokken met 8 bakken, dus plaats voor max. 16 duivinnen. Ik moet het op deze manier bewerkstelligen. Een 3de hok, een slaap- of voederhok zoals bij vele andere liefhebbers, zou zeker beter zijn,. Maar het is nu zo. "
Wekelijks worden deze duivinnen ingekorfd op de kleine fondvluchten. Ze trainen tijdens de week niet aan huis, maar vliegen wel Quievrain.
Op Bourges 2, zitten deze vliegduivinnen reeds op eieren en werken de overige provinciale – en nationale vluchten af op een jong. Dit t.e.m. Gueret.

Jonge duiven.
90 Jongen van de 1ste en een 30-tal van de 2de ronde worden afgespeend. Ze worden verduisterd van begin maart tot ... Hubert: " Tot ik er aan denk ermee te stoppen. Hierop staat bij mij geen datum. Ik stopte is een week voor Bourges 2 en pakte hierop heel goed. Een ander jaar stopte ik 4 weken voor Bourges, ik pakte heel slecht. Ik denk dat het van je duiven afhangt, en niet van de duur van het verduisteren. " Het bijlichten hangt dan ook af van het stoppen met verduisteren.
De spelwijze is afhankelijk van de leeftijd. De vroege jongen worden op de schuifdeur gespeeld. Jongen van de 3de ronde, die ook degelijk opgeleerd worden, mogen op nest komen. Hubert: " Dit is eerder door plaatsgebrek dat ik dit zo doe. Zij die nog niet gepaard zijn, krijgen wel een oude partner voor de laatste inkorving."

Algemeen bij de vliegduiven:
- Bij thuiskomst: Dieetmengeling.
Electrolyten en "thuiskomst" ( ontsmettend ) van de dierenarts.
- Op maandag en dinsdag, ½ dieet - en ½ sportmengeling, ook afgemeten.
- De laatste 2 dgn voor inkorving, opvoederen met vluchtmengeling. Aangevuld met
wat snoepzaad en pinda’s.
Let wel, dat de manier van voederen bij de duivers anders is dan bij de duivinnen.
- Op dinsdag of woensdag: olie en biergist op het voer.
- 2 Dagen in de week krijgen de duiven multivitamines.

Volgens Hubert:
" Zoek het niet te ver. We maken onszelf dikwijls wat wijs. "
" Een gezonde en goede duif, speel je niet kapot. "
" Laat je jongen veel ervaring opdoen. Dit is een voordeel voor hun verdere cariere. "
" Met hoeveel % van je bestand ga je op controle ? Zijn het niet dikwijls dezelfde duiven die we meenemen ? Zoja, als die dan altijd " positief testen " ? Moeten we dan alles kuren ? Ik noem dit ook blind kuren. "
" Een provinciale lossing zou een goede zaak zijn. Iedereen gelijk ! Zo heeft ook iedereen gelijke kansen op provinciale - en nationale kampioenschappen. "
" Als je in het provinciaal bestuur zit, werk voor je provincie en jouw liefhebbers en niet uit eigenbelang ! "

Kurt Van Praet.

Reportage Gaston Van De Wouwer, Berlaar.

Wat een voorrecht, mogen langsgaan bij Nationaal Kampioen KBDB Fond Jongen 2007, Gaston Van De Wouwer.
Diploma’s en Titels hangen aan de muur, talloze medaille’s en bekers op kasten. Wat wil je nog meer ? Geen kwantiteit, maar kwaliteit ! Dat is de leuze van Gaston.
Ik wou wel weten waar "de Stonne" zijn mosterd haalt.

Het leven zoals het is,...
Gaston, geboren en getogen in Berlaar, woont al 63 jaar op Melkouwen.
Steeds bereidt voor een babbel, zeker over zijn passie, de duiven. Zoals velen destijds uit deze regio, diamantslijper. Naast duiven, houdt Gaston ook van het fietsen. Gaston: " Bijna dagelijks, na het verzorgen van de duiven en als het weer het toelaat, maken ik en mijn vrouw Maria, een fietstocht. Hiervan blijven we jong en vitaal. We drinken onderweg ne goeie Trappist of we verorberen een coupe crème". Ook 2 dgn tijdens de week de kleinkinderen oppassen wordt met veel plezier gedaan.

Zo vroeg mogelijk koppelen.
24 Koppels zorgen voor het nageslacht. Koppels die reeds goede duiven gaven, blijven samen. De eieren worden 1 keer overgelegd onder voederkoppels. Deze bevinden zich op het
vlieghok van de jonge duivinnen. Zo zijn de duivers reeds bakvast wanneer ze worden gekoppeld aan de jonge duivinnen tijdens het vliegseizoen.
Elk jaar inteelt- of late jongen op zijn kweekhok inbrengen, vindt Gaston ook belangrijk.
De meststalen worden jaarlijks onderzocht. Begin oktober werden alle duiven 10 dagen gekuurd met Parastop. Half november krijgen ze nog een 5-daagse kuur tgn tricho, met een produkt van dierenarts Marien.
Bij de overschakeling van de vitesse naar de hafo en kleine fond, moest Gaston zich versterken. Hij ondervond dat niet alle vitesseduiven de grotere afstand aankonden.
Er werd aangeklopt bij Jozef Goovaerts uit Beerzel. Daar bekwam hij o.m. zijn
"Kaasboer". Deze gekoppeld aan zijn duiven en die van Bart Hendrickx, werd de basis voor de hafo – en kleine fondvluchten. Verdere inbreng kwam er hoofdzakelijk van Theo Yskout, Hulshout, van dorpsgenoten Johan De Belser en Gebr. Van Den Brande, ook Van Eynde-Goovaerts, Putte en Dirk Bonte, Rijmenam.
Gaston:" Ik heb met vele liefhebbers duiven geruild of van velen iets bekomen. Iedereen opnoemen is een onbegonne zaak. Omdat ik er ga vergeten. "
Uitwisselen met sterk spelende, "kleine" liefhebbers doet Gaston geregeld. Of hij koopt een bon van zulke liefhebbers. In samenspraak met de liefhebber vraagt hij dan een laatje uit de kwekers, om zo mogelijk korter bij diens basis te zitten.

De weduwnaars.
Als de kweekduiven goed "gesetteled" zijn, worden de 20 weduwnaars samengezet. Deze worden ook aan goede duivinnen gekoppeld. Om zo vlugger een goede kweekduif of kweekkoppel te kunnen ontdekken. Gaston: " De eieren van de van de 2de koppeling schenk ik voor bons. De kopers hebben toch ook het recht op iets goeds ?"
Een 2de koppeling wordt voorzien rond 15 maart. Tijdens het broeden krijgen ze opnieuw een kuur tgn tricho. Enkel na een slechte prestatie wordt de dierenarts geraadpleegd en enkel op zijn advies wordt er iets verstrekt.
Bij thuiskomst en op zondag krijgen de duiven Belgasol in een gezamelijke drinkpot. Dieetmengeling, ook op zondag, met conditiepoeder van de dierenarts. Vanaf maandag krijgen ze weduwnaarsmengeling, 5 merken door elkaar. Hier wordt twee maal daags gevoederd en getraind. Er wordt een ½ uur gevoederd voor de training. Bij het binnenkomen ligt een pinda en een snuifje kempzaad klaar in de woonbak. Ook dan hebben ze nog de mogelijkheid om gedurende ½ uur te pikken. Hier wordt voldoende, maar niet te zwaar gevoederd.
De duivers voor de hafo worden wekelijks ingekorfd in het samenspel Regio Mechelen. Voor de kleine fondvluchten gaat Gaston naar Fondclub Houtvenne. Deze duivers worden om de 14 dgn gespeeld. De tussenvlucht is afhankelijk van de weersvoorspelling.
Gaston:" Het is wel een nadeel tijdens het seizoen dat die duiven op éénzelfde hok zitten.
Door een uitgestelde - of een minder vlot verlopen vlucht kom je al gauw in de problemen. Het is moeilijker om ze allemaal aan het trainen te krijgen in het begin van de week. Maar het is nu zo, ik verander het niet meer".


De jonge duiven.
Een 80 vroege jonge duiven worden gespeend aan de leeftijd van 25 dgn. Ze krijgen een Spartrix opgestoken en gaan eerst op een hok tot ze in de bakken kunnen. Daarna worden ze op hun vlieghok geplaatst en de geslachten worden gescheiden. Dit jaar werden ze verduisterd van 10 maart tot 10 juni. Om ook op Gueret nog kunnen deel te nemen. Gaston:" Door langer te verduisteren hadden de meesten maximum 2 pennen, enkele 3 pennen gestoten. Voorheen was dat bij allen 3 tot 4 pennen. Dit vind ik te veel om voor de laatste nationale vlucht nog in te korven." Begin juli worden ze bijgelicht, van 5u tot 23u.
Na 4-5 opleervluchtjes, nemen ze deel aan de 1ste Quievrain. Bij thuiskomst van de 2de Quievrain, vinden de jongen een oude partner in hun woonbak. Gaston:" Een aantal jongen zijn dan reeds verspeeld. En toch gebeurt er ook nog een zifting door mij. Eén die me niet aan staat of te veel gestoten heeft, gaat naar de voliere. Op elk hok blijven dan 20 jongen zitten. De duiven die ik naar de voliere breng, krijgen later op het seizoen nog een kans om zich op nest te bewijzen. Deze jongen worden dan op het weduwnaarshok gekoppeld."
Door zo vroeg met het weduwschap van start te gaan, kan Gaston van in het begin goed meedoen. Dit vindt hij niet onbelangrijk.
De jonge duivers huizen in diepe weduwnaarsbakken. Deze zijn in de helft verdeeld door een uitschuifbaar, gesloten tussenschot. Daar het vaak voorkomt dat er 2 duivers voor 1 bak zijn, lost Gaston dit op door ze 5-6 dgn te laten broeden. Op deze manier bekomen ze een eigen, volledige woonbak. Ze verblijven tijdens de week los op het hok, maar kunnen wel vooraan in hun bak. De woonbakken bij deze duivers hebben een verplaatsbare deur met houten lattenwerk.
Bij de jonge duivinnen zijn ook diepe weduwnaarsbakken geplaatst. Deze zijn voor de aanvang van het weduwschap ook in de helft verdeeld. Eens op weduwschap, verblijven ze tijdens de week los op het hok, en ook zij kunnen vooraan in hun woonbak zitten. Als ze echter paarlustig worden gaan de bakken volledig toe en worden er kapjes voor geplaatst. Deze woonbakken zijn voorzien van een volledig gesloten, verplaatsbare deur. Zo kunnen de duivinnen niet in hun bak kijken en blijven hierdoor rustiger. Op beide vlieghokken liggen houten roosters.
Tijdens het tonen en bij thuiskomst mogen ze tot 2 uur samen. Maar overnachten nooit met hun partner.
T.e.m. Bourges vliegen de jonge duiven wekelijks dezelfde vluchten. Hierna, vliegen de duivers de hafo, de duivinnen gaan op hun elan verder.
Medisch en de manier van voederen, zijn hetzelfde als bij de weduwnaars.Goed om weten.
-Een goede duif die mist, houdt die volgende week maar in het oog. Dat is mijn favoriet.
-Een duif die op de hafo een 1ste prijs vliegt, zal het de week nadien minder doen. Pas op, uitzonderingen zijn er altijd.
-Zou ik nog betere duiven krijgen, moest ik er een vast, medisch programma op
nahouden ?
-Ik ga bij goed weer liever fietsen i.p.v. met de auto naar Ittre te rijden voor een extra lapvluchtje. Het is niet aan mij besteed.
-Om een kampioenschap te kunnen winnen, moet je ook meerdere asduiven winnen.
-Ik heb heel veel uitgetest. Op een proefhok, met 12 duivers, lichtte ik bij i.p.v. te verduisteren. --Slechts één kon wat prijs vliegen. Deze hield ik, maar werd wel een goed kweker. Sportief gezien was het wel een flop.
-Motivatie is niet onbelangrijk.
-De factor "geluk" moet je ook meehebben in de duivensport. Dit is bij mij wel meermaals het geval, denk ik.

Mening over:

"Waarom al die dubbelingen ? Eén duif wordt toch maar één keer ingekorft voor één vlucht ? Lokaal, provinciaal en nationaal zijn toch voldoende ? De overige zijn wel vrijblijvend, maar aan de andere kant wordt je als melker wel een beetje verplicht er aan deel te nemen."
"Waarom geen provinciale lossing op de hafovluchten ? De lokale uitslag en de speelgrenzen van een samenspel of lokaal kunnen behouden worden. Met als optie een provinciale uitslag."

2007, een bloemlezing:
1ste Nationaal Kampioen KBDB Jonge duiven Fond 2007.
Bourges Nationaal, 31.824d: 263 (1ste get) en 853 (2de get).
Argenton Nationaal, 20.844d: 146 (1ste get) en 735 (2de get).
Gueret Nationaal, 12.586d: 18 (1ste get) en 117 (2de get).

Fondclub Antwerpen:
1ste Kampioen Jonge duiven.
1ste en 3de Asduif Jonge duiven.
3de Kampioen Jonge duiven fond, Provincie Antwerpen.


Zuiderkempen:
1ste Kampioen jonge duiven lichte fond.
1ste en 2de Asduif Jonge duiven.


Fondclub Houtvenne:
1ste Kampioen Jonge duiven.
1ste en 2de Asduif Jonge duiven.
1ste Asduif Fondclub Houtvenne: 6033166 / 2007.
Melun: 81 / 1323d,
Arlon: 8 / 348d,
Bourges nat: 1069 / 31.824d,
Argenton nat: 44 / 20.844d,
La Souterraine nat: 1331 / 18.973d,
Gueret nat: 117 / 12.586d.
2de Asduif Fondclub Houtvenne: 6033149 / 2007.
Melun: 16 / 1323d,
Arlon: 2 / 348d,
Bourges nat: 263 / 31.824d,
Argenton nat: 146/ 20.844d,
Salbris lok : 1 / 314d,
prov: 5 / 1337d,
Gueret nat: 18 / 12.586d.